Arama İndeksi Veri Tabanları Yeni Yayınlar Haberler İletişim
Son Güncelleme: Haziran 2016
Arama İndeksi
 

Süreli Yayınlar

Adalet Dergisi Adalet Bakanlığı 2000-2012
Adli Bilimler Dergisi Seçkin Yayıncılık 2002-2012
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2011-2013
Anayasa Yargısı Dergisi Anayasa Mahkemesi 2000-2012
Ankara Bar Review Ankara Barosu 2008-2012
Ankara Barosu Dergisi Ankara Barosu 2000-2012
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2000-2012
İstanbul Ünversitesi Hukuk Fakültesi 2000-2012
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2000-2012
Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2000-2012
Bankacılar Dergisi Türkiye Bankalar Birliği 2001-2012
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 2007-2011
Bilişim ve Hukuk Dergisi Ankara Barosu 2006-2009
Ceza Hukuku Dergisi Seçkin Yayıncılık 2006-2011
Çalışma ve Toplum Dergisi Birleşik Metal-İş Basın Yayın 2004-2012
Çankaya University Journal of Law Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2010-2011
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2004-2010
Çimento İşveren Dergisi Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 2000-2012
Deniz Hukuku Dergisi Deniz Hukuku Derneği 2000-2006
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2005-2009
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2002-2010
E-akademi http://www.e-akademi.org/ 2002-2012
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2006-2012
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2000-2011
Fasikül Aylık Hukuk Dergisi Seçkin Yayıncılık 2009-2011
Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2013
FMR Dergisi Ankara Barosu 2001-2011
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2002-2010
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2000-2012
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2011-2012
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi İstanbul Barosu 2002-2012
Hukuk Gündemi Dergisi Ankara Barosu 2005-2010
Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi Günışığı Yayıncılık 2004-2007
Hukuk ve Adalet: Eleştirel Hukuk Dergisi Legal Yayıncılık 2004-2007
Hukuki Perspektifler Dergisi Merkez Medya 2005-2006
İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi İstanbul Ünversitesi Hukuk Fakültesi 2012
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2010-2012
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi Mehir Vakfı 2004-2012
İstanbul Barosu Dergisi İstanbul Barosu 2000-2012
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2002-2012
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2002-2012
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi İstanbul Ünversitesi Hukuk Fakültesi 2000-2012
İzmir Barosu Dergisi İzmir Barosu 2000-2012
Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi Bahçeşehir Üniversitesi 2004-2012
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2005
Legal Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Dergisi Legal Yayıncılık 2005-2012
Legal Hukuk Dergisi Legal Yayıncılık 2003-2012
Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Legal Yayıncılık 2004-2012
Legal Mali Hukuk Dergisi Legal Yayıncılık 2005-2012
Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Legal Yayıncılık 2005-2012
Legal Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Legal Yayıncılık 2012
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2002-2011
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2007-2011
Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2012
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münnasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi 2001-2011
Regesta Ticaret Hukuku Dergisi İstanbul Ticaret Odası 2011-2012
Rekabet Dergisi Rekabet Kurulu 2000-2012
Sayıştay Dergisi Sayıştay 2000-2012
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2000-2012
Sicil İş Hukuku Dergisi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 2007-2012
Sigorta Hukuku Dergisi Sigorta Hukuku Derneği 2001-2005
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2011
Terazi Hukuk Dergisi Seçkin Yayıncılık 2006-2013
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi Türkiye Adalet Akademisi 2010-2012
Türkiye Barolar Birliği Dergisi Türkiye Barolar Birliği 2000-2013
Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi Türkiye Noterler Birliği 2000-2011
Uluslararası Hukuk ve Politika USAK 2005-2010
Vergi Sorunları Dergisi Gelirler Kontrolörleri Derneği 2000-2012
Yaklaşım Dergisi Yaklaşım Yayınları 2000-2012
Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2012
Yargı Dünyası Dergisi Yargın Hukuk Yayınları 2005-2012
Yargıtay Dergisi Yargıtay 2000-2010
Yasama Dergisi Yasama Derneği 2006-2011
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yeditepe Üniversitesi Yayınları 2004-2011
Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2012

Armağan, Sempozyum, vb. yayınlar

"Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Stratejisi Belgesi" Gölgesinde Yargı Reformu Sempozyumu Türkiye Barolar Birliği Yayınları 2008
1. Rekabet Ekonomisi ve Politikası Sempozyumu, Denizli: 14-15 Kasım 2008 Rekabet Kurumu 2008
1997/1998 - 2007/2008 Üniversitemizin ve Fakültemizin 10. Yıl Kuruluş Armağanı (Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı) Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2008
2.Rekabet Ekonomisi ve Politikası Sempozyumu , Denizli: 9-10 Ekim 2009 Rekabet Kurumu 2009
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Bu Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Taslak: Sempozyum; Bildiriler, Tartışmalar, Panel (7-8 Ekim 2005) Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2006
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu (12-13 Mayıs 2011) Ankara Barosu 2012
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nu Beklerken Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2012 (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Özel Sayı: Cilt 18, Sayı 2) Legal Yayıncılık 2013
75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı Vedat Kitapçılık 2004
A. Can Tuncay'a Armağan Legal Yayıncılık 2005
AB Komisyonu İlaç Sektörü Araştırması Işığında Türk İlaç Sektöründe Rekabet: İlaç Sektörünün Vizyonu Gün Avukatlık Bürosu Yayını 2011
Adalet Yüksekokulu 20. Yıl Armağanı Beta Yayınları 2001
Adalete Erişim Uluslararası Sempozyum Notları İstanbul Barosu 2006
A'dan Z'ye Sağlık Hukuku Sempozyum Notları İstanbul Barosu 2007
Ali Güneren'e Armağan İstanbul Barosu 2010
Ankara Barosu 2010
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru: Anayasa Şikayeti, Anlamı, Kapsamı ve Olası Sorunlar: TBB - Nisan 2011 Türkiye Barolar Birliği 2011
Anayasa ve Uyum Yasaları Sempozyumu Türkiye Barolar Birliği Yayınları 2003
Anayasa Yapımı ve Anayasal Değişim: Türkiye'de Anayasal Değişim Beklentileri, Uluslararası Sempozyum Türkiye Barolar Birliği 2011
Ankara Barosu Felsefe Kulübü Konferanslar Dizini-I Ankara Barosu 2005
Ankara Barosu Felsefe Kulübü Konferanslar Dizini-II Ankara Barosu 2009
Ankara Barosu Felsefe Kulübü V. Toplantı Ankara Barosu 2006
Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000 Ankara Barosu 2000
Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000 Ceza Hukuku Bildiri-1 Ankara Barosu 2000
Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000 Felsefe, Hukuk ve İnsan Hakları Ankara Barosu 2000
Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000 Özel Hukuk Bildiri-1 Ankara Barosu 2000
Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2004 Avukatlık Mesleği ve Savunma Hakkı Ankara Barosu 2004
Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2004 Avukatlık Mesleği ve Savunma Hakkı Ankara Barosu 2004
Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2004 İnsan Hakları Ankara Barosu 2004
Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2006 (Cilt I-IV) Ankara Barosu 2006
Ankara Barosu 2012
Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı (Cilt I-III) Ankara Barosu 2012
Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2002 Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Ankara Barosu 2002
Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 - Adaletin Işığında Hukuk (Cilt I-III) Ankara Barosu 2008
Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 Bilişim ve Hukuk (Cilt IV) Ankara Barosu 2008
Arabuluculuk Yasa Tasarısı İstanbul Barosu 2008
Atatürk'ün 125. Doğum Yılına Armağan (Cilt I-II) Sermaye Piyasası Kurulu 2007
Atatürk'ün 125. Doğum Yılına Armağan (Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı) Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2006
Av. Dr. Şükrü ALPARSLAN Armağanı İstanbul Barosu 2007
Avrupa Birliği Hukuku ve Avrupa Kurumları Sempozyumu Türkiye Barolar Birliği Yayınları 2006
Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku İstanbul Barosu 2008
Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku II. Kitap İstanbul Barosu 2010
Avukatlık Mesleğinin Geleceği ve Staj İstanbul Barosu 2008
Avukatlık Ücret Sözleşmesi ve Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıklar - Panel Notları- İstanbul Barosu 2008
Banka ve Finans Hukuku İstanbul Barosu 2009
Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu (Türk-İsviçre Hukuk Günleri) Oniki Levha Yayınları 2010
Bankacılık Sorunları Sempozyumu: Bildiriler- Tartışmalar- Paneller (26-27 Kasım 2004) Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2005
Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar Semineri (Bankacılar Dergisi Özel Sayı) Türkiye Bankalar Birliği 2008
Bilgi Edinme Hakkı (Panel) Türkiye Barolar Birliği Yayınları 2004
Bilgi Toplumunda Hukuk-Ünal Tekinalp'e Armağan (Cilt I-III) Vedat Kitapçılık 2003
Bir Adli Organ Olarak Savcılık (Sempozyum) Türkiye Barolar Birliği Yayınları 2006
Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Kamil Kinkır'ın Anısına (Çalışma ve Toplum Dergisi Özel Sayı) Birleşik Metal-İş Basın Yayın 2010
Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Sekreteri Süleyman Türker'in Anısına (Çalışma ve Toplum Dergisi Özel Sayı) Birleşik Metal-İş Basın Yayın 2009
Bülent Tanör Armağanı Legal Yayıncılık 2004
Bürokrasi ve İnsan Hakları (Açık Oturum) Türkiye Barolar Birliği Yayınları 2007
Cevdet Yavuz'a Armağan (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Hukuk Semineri Özel Sayısı) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2011
Cumhurbaşkanı Seçimi Öncesi Cumhurbaşkanlığı (Sempozyum) Türkiye Barolar Birliği Yayınları 2007
Cumhuriyetimizin 80. Kuruluş Yıldönümüne Armağan Atatürk Üniversitesi 2003
Cumhuriyetin 80. Yılına Armağan (Cilt I-II) Sermaye Piyasası Kurulu 2004
Çalışma Hayatında Esneklik ve İş Hukukuna Etkileri İstanbul Barosu 2000
Çoğulcu Demokrasi - Çoğunlukçu Demokrasi İkilemi ve İnsan Hakları Toplantısı Türkiye Barolar Birliği 2011
D. Ü. Hukuk Fakültesi'nin Kuruluşu'nun XX. Yıldönümüne Armağan" 1982-2002 (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı) Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2003
Demokrasi ve Yargı Sempozyum Türkiye Barolar Birliği Yayınları 2005
Doç. Dr. M. Somer'e Armağan Vedat Kitapçılık 2006
Ekonomik Krizin İş Hukuku Uygulamasına Etkisi İstanbul Barosu 2002
Eksiksiz Demokrasi Kaybettiğimiz Türkiye Barolar Birliği Başkanları Anısına Sempozyum Türkiye Barolar Birliği Yayınları 2008
Erdoğan Teziç'e Armağan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2007
Ersin Çamoğlu'na Armağan Vedat Kitapçılık 2013
Erzurumluoğlu Armağanı Ankara Barosu 2012
Faktoring Hukuku ve Sorunları -Finans Hukuku Panelleri-2- İstanbul Barosu 2008
Fazıl Sağlam 65. Yaş Armağanı İmaj Yayıncılık 2006
Fikri Haklarda Güncel Sorunlar Sempozyumu İstanbul Barosu 2007
Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2009 On İki Levha Yayıncılık 2009
Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010 On İki Levha Yayıncılık 2011
Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2011 On İki Levha Yayıncılık 2012
Fikri ve Sınai Haklarda İhlal Halleri ve Davaları İstanbul Barosu 2008
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Kültürü (Sorunlar ve Kurumsal Çözüm Yolları) İstanbul Barosu 2005
Finans Hukuku ve Konut Finansmanı (Mortgage) Kitabı İstanbul Barosu 2007
GDO ve Yapay Tatlandırıcıların İnsan Sağlığına ve Çevreye Zararları: İstanbul Barosu 29-30 Nisan 2011 İstanbul Barosu 2011
Gülten Kazgan'a Armağan İstanbul Bilgi Üniversitesi 2004
Gündüz Aybay Armağanı Nadir Kitap 2004
Haluk Konuralp Anısına Armağan (Cilt I-III) Yetkin Yayıncılık 2009
Hasta Hakları: 4. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu (Sağlık Hakkı Kasım 2007 Özel Sayısı) HAKSAY 2007
Hava Taşıma Hukuku Sempozyumu, Fatih Üniversitesi Beta Yayınları 2012
Hukuk Biliminin Güncel Sorunları II. Uluslararası Kongre Bildiri Kitabı Adalet Yayınevi 2010
Hukuk Biliminin Güncel Sorunları III. Uluslararası Kongre Bildiri Kitabı Adalet Yayınevi 2012
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı'nın Getirdiği Yenilikler ve Bu Yeniliklerin Değerlendirilmesi İstanbul Barosu 2008
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Borçlar Kanunu Sempozyumu (24-25 Mart 2011) Ankara Barosu 2011
Hukuk Öğretimi ve Hukukçunun Eğitimi: Uluslarası Toplantı Türkiye Barolar Birliği Yayınları 2004
I. Uluslararası Ticaret Sempozyumu: Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2008
II. Sağlık Hukuku Kurultayı Ankara Barosu 2009
II. Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu: Tahkim: Konuşmalar-Tartışmalar-Bildiriler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2009
International Law and Trade Bridging the East-West Divide Ankara Barosu 2007
İdari Yargı (Panel) Türkiye Barolar Birliği Yayınları 2003
İktisadi, Sosyal ve Uluslararası Hukuki Boyutu ile İşçinin Feshe Karşı Korunması İstanbul Barosu 2002
İlaç Hukuku ve Etik Anlayışı (1 Haziran 2007, İstanbul, Marmara Üniversitesi) Roche Müstahzarları San. A.Ş. 2007
İlaç Sektöründe Haksız Rekabet ve Rekabet Hukuku Sempozyumu : Marmara Üniversitesi Roche Müstahzarları San. A.Ş. 2007
İlaç ve Tıp Alanında Ceza Hukuku, Etik ve Tıbbi Sorunlar Sempozyumu (8 Ekim 2008): İstanbul Yeditepe Üniversitesi 2008
İnsan Hakları (Konferans, Panel ve Sempozyumlar) Ankara Barosu 2006
İnsan Hakları (Konferanslar) Ankara Barosu 2006
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Adli Yargı (Sempozyum) Türkiye Barolar Birliği Yayınları 2004
İnsan Hakları Uluslararası Sözleşmelerinin İç Hukukta Doğrudan Uygulanması (Sempozyum) Türkiye Barolar Birliği Yayınları 2005
İnsan Hakları ve Güvenlik: Türkiye Barolar Birliği (7-8/12/2001) Türkiye Barolar Birliği 2002
İnsanlığın Ortak Malvarlıklarına Saygı Hakkı ve Kültürel Mirası Yaşatarak Koruma Türkiye Barolar Birliği Yayınları 2004
İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2011 Yılı Toplantıları İstanbul Barosu 2011
İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Cumartesi Forumları II İstanbul Barosu 2008
İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Cumartesi Forumları III İstanbul Barosu 2010
İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Cumartesi Forumları IV İstanbul Barosu 2012
İstanbul Ticaret Odası 2007
İş Güvencesi Temel Kavramlar ve Uygulamadan Öneriler İstanbul Barosu 2003
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Armağanı TŞOF Plaka Matbaacılık 2006
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri İstanbul Barosu 2007
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2003 Yılı Toplantısı:2 -Yeni İş Yasası Sempozyumu- İstanbul Barosu 2003
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2004 Yılı Toplantısı İstanbul Barosu 2004
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 14. Yıl Toplantıları, 18-19 Haziran 2010 İstanbul Barosu 2011
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2008 Yılı 12. Toplantı Notları İstanbul Barosu 2009
İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri İstanbul Barosu 2008
İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 13. Yıl Toplantısı İstanbul Barosu 2010
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Avrupa Üniversitesi III. Sağlık Hakkı ve Sağlık Hukuku Sempozyumu Adalet Yayınevi 2012
Mecmua (Ankara Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Fakültelerine Armağanı) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2008
Medeni Hukuk Hocalarına Saygı Günleri -Medeni Hukukta Güncel Sorunlar ve Önemli Gelişmeler Sempozyumu- Oniki Levha Yayınları 2011
Medeni Usul ve İcra - İflas Hukukçuları Toplantısı IV: Medeni Usul Hukukunda Çekişmesiz Yargı, İcra İflas Kanunu'nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi Türkiye Barolar Birliği 2006
Medeni Usul ve İcra - İflas Hukukçuları Toplantısı IX: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Türkiye Barolar Birliği 2012
Medeni Usul ve İcra - İflas Hukukçuları Toplantısı V: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Değerlendirilmesi Türkiye Barolar Birliği 2007
Medeni Usul ve İcra - İflas Hukukçuları Toplantısı VI: Medeni Usul Hukukunda Kanun Yolları ve Arabuluculuk Kanun Tasarısı Türkiye Barolar Birliği 2008
Medeni Usul ve İcra - İflas Hukukçuları Toplantısı VII: İlamsız İcra Türkiye Barolar Birliği 2009
Medeni Usul ve İcra - İflas Hukukçuları Toplantısı VIII: Türk, Alman ve İsviçre Hukukunda İflas, Konkordato ve Noterlik Alanındaki Gelişmeler Türkiye Barolar Birliği 2010
Mehmet Somer'e Armağan Beta Yayınları 2006
Milenyum Armağanı (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı) Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2000
Mustafa Yıldız'ın Anısına Armağan (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2010
Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı Atatürk Araştırma Merkezi 2008
Osman Güven Çankaya'ya Armağan Kamu-İş 2010
Özel Yaşamın Gizliliği: Aile Yaşamı, Konut, Haberleşme ve Kişisel Verilerin Saklanması (Panel) Türkiye Barolar Birliği Yayınları 2008
Özel Yetkili Mahkemeler (CMK m.250) Paneli Türkiye Barolar Birliği 2010
Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük'e Armağan Vedat Kitapçılık 2005
Marmara Üniversitesi Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi 2000
Prof. Dr. Ahmet Gökdere'ye Armağan-Ekonomi ve Hukuk Üzerine Yazılar Turhan Kitabevi 2011
Prof. Dr. Ali Güzel'e Armağan Beta Yayınları 2010
Prof. Dr. Ali Naim İnan'a Armağan Seçkin Yayıncılık 2009
Prof. Dr. Aslan Gündüz'ün Anısına Armağan (Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni Özel Sayı) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münnasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi 2006
Prof. Dr. Attila Özer'e Armağan (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2008
Prof. Dr. Aydın Aybay'a Armağan Vedat Kitapçılık 2004
Prof. Dr. Aysel Çelikel'e Armağan (Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni Özel Sayı) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münnasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi 2000
Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş'a Armağan Der Yayınları 2011
Prof. Dr. Bilge Öztan'a Armağan Turhan Kitabevi 2008
Prof. Dr. Bilge Umar'a Armağan (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2009
Prof. Dr. Bülent Davran'a Armağan Vedat Kitapçılık 1998
Prof. Dr. Cahit Talas Anısına Güncel Sosyal Politika Tartışmaları Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 2007
Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı İstanbul Barosu 2004
Prof. Dr. Devrim Ulucan'a Armağan Legal Yayıncılık 2008
Prof. Dr. Erden Kuntalp'e Armağan (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı) Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2004
Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu'na 65. Yaş Günü Armağanı Beta Yayınları 2001
Prof. Dr. Ergin Nomer'e Armağan Beta Yayınları 2002
Prof. Dr. Ergon A. Çetingil ve Prof. Dr. Rayegan Kender'e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı Çizgi Basım Yayın 2007
Prof. Dr. Ergun Önen'e Armağan Alkım Yayınevi 2003
Prof. Dr. Ergun Özbudun'a Armağan Yetkin Yayıncılık 2008
Prof. Dr. Ergun Özsunay'a Armağan Vedat Kitapçılık 2004
Beta Yayınları 2003
Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan Turhan Kitabevi 2010
Prof. Dr. Fikret Eren'e Armağan Yetkin Yayıncılık 2006
Prof. Dr. Gülören Tekinalp'e Armağan Beta Yayınları 2003
Prof. Dr. Hayri Domaniç'e 80. Yaş Günü Armağanı Beta Yayınları 2001
Prof. Dr. Hüseyin Hatemi'ye Armağan Vedat Kitapçılık 2009
Prof. Dr. Hüseyin Hatemi'ye Armağan Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi Dicle Üniversitesi 2005
Prof. Dr. Hüseyin Ülgen' e Armağan Vedat Kitapçılık 2007
Prof. Dr. İl Han Özay'a Armağan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı) İstanbul Ünversitesi Hukuk Fakültesi 2011
Prof. Dr. İrfan Baştuğ Anısına Armağan (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2005
Kamu-İş 2003
Prof. Dr. Kemal Oğuzman Anısına Armağan Vedat Kitapçılık 2000
Prof. Dr. Kemal Oğuzman'a Armağan (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı) Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2002
Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel'e Armağan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2001
Prof. Dr. Mehmet Akad'a Armağan Der Yayınları 2012
Prof. Dr. Mualla Öncel'e Armağan Ankara Üniversitesi 2009
Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan Seçkin Yayıncılık 2004
Prof. Dr. Necla Arat'a Armağan Beta Yayınları 2004
Prof. Dr. Nuri Çelik'e Armağan Beta Yayınları 2001
Prof. Dr. Nusret Ekin'e Armağan Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası 2000
Prof. Dr. Ömer Teoman'a 55. Yaş Günü Armağanı Beta Yayınları 2002
Prof. Dr. Özer Seliçi'ye Armağan Seçkin Yayıncılık 2006
Seçkin Yayıncılık 2006
Prof. Dr. Reha Poroy Anısına Armağan (Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi Özel Sayı) Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2010
Prof. Dr. Rona Serozan'a Armağan Oniki Levha Yayınları 2010
Filiz Kitabevi 2010
Prof. Dr. Saim Üstündağ'a Armağan Adalet Yayınevi 2009
Prof. Dr. Sarper Süzek'e Armağan Beta Yayınları 2011
Prof. Dr. Sevin Toluner'e Armağan (Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni Özel Sayı) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münnasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi 2004
Prof. Dr. Seyfullah Edis'e Armağan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2000
Prof. Dr. Şener Akyol'a Armağan Filiz Kitabevi 2011
Prof. Dr. Tahir Çağa'nın Anısına Armağan Beta Yayınları 2000
Prof. Dr. Tuğrul Ansay'a Armağan Turhan Kitabevi 2006
Prof. Dr. Tuğrul Arat'a Armağan Yetkin Yayıncılık 2012
Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu'na Armağan Adalet Yayınevi 2010
Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'e Armağan Turhan Kitabevi 2003
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Yayınları 2000
Prof. Dr. Turhan Tufan Yüce'ye Armağan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2001
Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu'na Armağan (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2007
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2008
Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan Alkım Yayınevi 2007
Prof. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu'na Armağan Yetkin Yayıncılık 2009
Prof. Dr. Yüksel Koç Yalkın'a Armağan S.B.F.Basın ve Yayın Yüksek Okulu Basımevi 2003
Prof. Dr. Zahit İmre'ye Armağan Der Yayınları 2009
Rekabet Hukuku ile İlgili Kurul ve Yargı Kararları Sempozyumu I: 15-16 Ekim 2010 Rekabet Kurumu 2011
Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-IV, 7 Nisan 2006, Kayseri Rekabet Kurumu 2006
Safa Reisoğlu'na Armağan (Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi Özel Sayı) Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2008
Sağlık Hukuku Digestası Ankara Barosu 2009
Sağlık Hukuku Digestası Ankara Barosu 2012
Sağlık Hukuku Kurultayı Ankara Barosu 2008
Sağlık Hukuku Makaleleri İstanbul Barosu 2012
Roche Müstahzarları San. A.Ş. 2007
Sınai haklarda Son Gelişmeler: Bildiriler - Tartışmalar Ankara Üniversitesi 2001
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunları ve Gerçekler Sempozyumu İstanbul Barosu 2007
Süleyman Üstün-Özcan Kesgeç ve Mahmut Seren'in Anılarına (Çalışma ve Toplum Dergisi Özel Sayı) Birleşik Metal-İş Basın Yayın 2007
Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları: V. Türk - Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 28 Şubat - 1 Mart 2008 Ankara Türkiye Barolar Birliği Yayınları 2008
Turgut Akıntürk'e Armağan Beta Yayınları 2008
Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu On İki Levha Yayıncılık 2012
Türk Ceza Kanunu Reformu II. Kitap (Panel): Makeleler, Görüşler, Raporlar Türkiye Barolar Birliği Yayınları 2004
Türk Ceza Kanununun 2 Yılı: Teori ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar (16-17 Haziran 2007: İstanbul) Türk Ceza Hukuku Derneği 2008
Türk Hukuk Kurumu Yetmişbirinci Kuruluş Yılı Armağanı Nadir Kitap 2005
Türk Hukukunda Genel İşlem Şartları Sempozyumu: 8 Nisan 2011 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2012
Türk Mülteci Hukuku ve Uygulamadaki Gelişmeler İstanbul Barosu 2004
Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Sorunlar ve Çözüm Önerileri İstanbul Barosu 2001
Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform Sempozyumu (Çalışma ve Toplum Dergisi Özel Sayı) Birleşik Metal-İş Basın Yayın 2006
Türk ve Amerikan Hukuk Sistemlerinde Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku İstanbul Barosu 2004
Türkel Minibaş Anısına (Çalışma ve Toplum Dergisi Özel Sayı) Birleşik Metal-İş Basın Yayın 2009
Türkiye Barolar Birliği Bilirkişilik Sempozyumu (9-10 Kasım 2001) Türkiye Barolar Birliği 2002
Türkiyede Sigorta Hukukunun Sorunları ve Geleceği, Sempozyum, 19-20 Kasım 2004, İstanbul Türkiye Barolar Birliği 2005
Uğur Alacakaptan'a Armağan İstanbul Bilgi Üniversitesi 2008
Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi 10. Kongre (Çalışma ve Toplum Dergisi Özel Sayı) Birleşik Metal-İş Basın Yayın 2008
Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi 11. Kongre (Çalışma ve Toplum Dergisi Özel Sayı) Birleşik Metal-İş Basın Yayın 2010
Uluslararası Boyutuyla Hukuk Eğitimi ve Avukatlık Mesleğine Giriş Sempozyumu Türkiye Barolar Birliği Yayınları 2008
Uluslararası I. Sağlık Hukuku Sempozyumu On İki Levha Yayıncılık 2011
Uluslararası İnternet Hukuku Sempozyumu, 21-22 Mayıs 2001, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2002
Uluslararası Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Sempozyumu Doğuş Üniversitesi Yayınları 2012
Uluslararası Reklam Hukuku Sempozyumu (İstanbul, 8-9 Mayıs 2009) On İki Levha Yayıncılık 2009
Uluslararası Uyuşmazlık Çözümünde Usul, Uygulamalar ve Güncel Sorunlar Sempozyumu Türkiye Barolar Birliği Yayınları 2009
Vatandaşlık, Göç, Mülteci ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler: Uluslararası Sempozyum (15-16 Mayıs 2009) Türkiye Barolar Birliği 2010
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2001
VIII. Türk - Alman Tıp Hukuku Sempozyumu (7 - 8 Ekim 2011) (VIII. TürkischdeutschesSymposium Zum Medizinrecht) Adalet Yayınevi 2012
XIX. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu: 10 Mayıs 2003 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2003
XVII. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu: 9-10 Haziran 2000 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2000
XVIII. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu: 22 Haziran 2001 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2001
XX. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu: 24 Aralık 2004 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2005
XXI. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu: 9 -10 Aralık 2005 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2006
XXII. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu: 15 Aralık 2006 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2007
XXIII. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu: 12 Haziran 2009 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2009
XXIV. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu: 10-11 Aralık 2010 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2012
XXV. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu: 17 Aralık 2011 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2012
Yabancıların Taşınmaz Edinimlerinde Güncel Tartışmalar İstanbul Barosu 2012
Kamu-İş 2004
Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi-Değerlendirmeler- İstanbul Barosu 2010
Yıldızhan Yayla'ya Armağan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2003
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ongün'e Armağan (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2007
Zabunoğlu Armağanı Ankara Üniversitesi 2011