Arama İndeksi Veri Tabanları Yeni Yayınlar Haberler İletişim
Son Güncelleme: Haziran 2016
Site Hakkında
 

Sunuş

 

Nedir?

 

HukukKaynaklari.com, “bilgiye kolay, çabuk ve sınırsız erişim sağlamak” ilkesinden hareket eden, kar amacı gütmeyen, ücretsiz olan ve ücretsiz kalacak bir veri tabanıdır. 


HukukKaynaklari.com, tek ara yüzde çalışan iki arama motorundan oluşur. 2000-2015 yıllarına ait kitap, makale, çeviri, tez vb. 53.000’den fazla eseri sistematik olarak sınıflar. Yazar adı veya eser adı kriterlerine göre, bu eserler içinde arama yapabilirsiniz. Ayrıca 30.000 tanesi 2000-2015 yıllarına ait olmak üzere, toplam 70.000 esere tam metin erişim desteği sağlar. Google işbirliği ile çalışan ikinci motorla, bu eserlerde metin içi arama da yapabilirsiniz. 

 

HukukKaynaklari.com, sempozyum vb. hukuk toplantılarını takip edip, listeler. Tek tıklama ile bunları takviminize (bilgisayar ve akıllı telefon) kaydedebilir, ayrıca twitter ve facebook arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

 

Ne zaman?

 

HukukKaynaklari.com, Yrd. Doç. Dr. Serdar ACAR tarafından 2001 yılında ortaya atılan bir fikirdir. Zaman içinde şekillenen ilkeleri ve çalışma yöntemleri 2011 Haziran ayında yazılı olarak belirlenmiştir.1,5 yıl süren kaynak toplama çalışmaları 2012 Kasım ayında önemli ölçüde tamamlanarak, site deneme sürümü olarak yayına geçmiştir. Sonraki güncellemelerle eksikleri giderilmiştir.


HukukKaynaklari.com, altı ayda bir güncellenir. 

 

Niçin?

 

Yakın zamana kadar kaynak toplamak için yurtdışına gitmeden hukuk alanında akademik çalışma yapılamazdı. 2000’li yıllardan itibaren ülkemize giren yabancı veri tabanları mesafeleri ortadan kaldırdı. Bibliyografya işine uzun yıllar büyük emek vermiş Prof. Dr. Yaşar KARAYALÇIN ve Prof. Dr. Ejder YILMAZ’a ait basılı bibliyografyalar ise bu tarihte kesildiler. Geçen on yılda, Ankara’da yazılmış bir makaleye ulaşmak, Londra’da yazılmış bir makaleye ulaşmaktan daha zor oldu. Dolayısıyla, hocalarımızdan bayrağın artık teslim alınması, bu işin artık bilgi toplumuna yaraşır şekilde yapılması gerekiyordu. 

 

Nerede?

 

HukukKaynaklari.com, bibliyografya alanındaki 15 yıllık boşluğu doldurmakla kalmamış, kütüphaneye gitme ve kitap karıştırma gereğini de kaldırmıştır. Akademisyenler, uygulamacılar ve öğrenciler için, bulundukları her yerden ve saniyeler içinde, aradıkları kaynağa erişme imkanı getirmiştir.

Nasıl?

 

HukukKaynaklari.com ekibi, her güncelleme döneminde, yeni çıkan yayınları tarar. Bu çalışmanın bir kısmı internet üzerinden, büyük kısmı ise İstanbul’daki üniversite kütüphanelerinde yapılır. Bu yolla ulaşılamayan yayınlar, yayıncı ile irtibat kurarak istenir. Ulaşılamayan veya gözden kaçan yayınların tespitinde takipçilerimizin geri bildirimleri de önemlidir. Güncelleme dönemi sonunda bu şekilde tespit edilen yeni yayınlar veri tabanımıza eklenir.


Kim?

 

HukukKaynaklari.com, gönüllü bir girişimdir. Yrd. Doç. Dr. Serdar ACAR’ın yanı sıra, bu fikre gönül veren araştırma görevlileri Neytullah GÜL, M. Beyazıt YILDIZ, Şeyda DURSUN ve Alperen AKKAYA’nın özverili çalışmaları ile faaliyetini ve güncelliğini sürdürmektedir.

 

 

 

Eski Sunuşlar

 

(23.04.2013 tarihli Sunuş)

(25.02.2013 tarihli Sunuş)

(20.11.2012 tarihli Sunuş)

Başa dön

 

_______________________________________________________________

 

 

Türkiye’de Hukuk Bibliyografyaları

“İlmi çalışabilmek için ilim malzemesine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı tatmin edecek ilmi neşriyattır. Alimin bilgi sahasında kendine terettüp eden vazifeyi başarabilmesi için muhtaç olduğu ilim malzemesinin nerede bulunduğunu bilmesi elzemdir. Bilhassa “bibliyografyalar” alimin vazifesini kolaylaştıran mühim vasıtalardır.”

(Ernst E. HIRSCH, “Bibliyografya, 1934-1935 Senesi Hukuki Neşriyatı”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1938, Sa.14, s.376)

Türkiye’de ilk ciddi hukuk bibliyografyası, 1940 yılında, Ord. Prof. Dr. Ernst E. HIRSCH tarafından hazırlanmıştır. “Türk Hukuk Neşriyatı Bibliyografyası” adlı bu çalışmada 1934-1940 yılları arasında yayınlanmış eserler taranmıştır.

1942 - 1960 arasındaki 18 yıl boyunca, Ord. Prof. Dr. Ferit Hakkı SAYMEN tarafından bu bibliyografya devam ettirilmiştir. “Türk Hukuk Mecmuaları Kroniği” ve “Türk Hukuk Kroniği” adıyla yayınlanan külliyatta 1940-1958 arasındaki eserler taranmış, medeni hukuk ve ticaret hukuku alanındaki pek çok büyük hocamız da değişik tarihlerde çalışmaya katılmışlardır.

Ord. Prof. Dr. SAYMEN’den sonra 7 yıl kesintiye uğrayan bibliyografya, önceki çalışmaya katılmış Prof. Dr. Server TANİLLİ ile Prof. Dr. Rona AYBAY tarafından yayınlanan iki sayı ile devam ettirilmiştir. “Türk Hukuk Bibliyografyası” adını alan ve son sayısı 1975 tarihini taşıyan bu çalışmanın üç sayısı da, Prof. Dr. Teoman AKÜNAL, Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR ve Prof. Dr. Erdener YURTCAN tarafından yayınlanmıştır.

Türk Hukuk Bibliyografyası’nın yayınlanması, 1981’den başlayarak 26 yıl boyunca Prof. Dr. Ejder YILMAZ ve Av. Tacar ÇAĞLAR tarafından üstlenilmiştir. Son sayısı 2007 yılında yayınlanan bu külliyatta, 1970-2001 yıllarına ait eserler taranmış, 1928-1942 yıllarını kapsayan sayılar da ayrıca yayınlanmıştır.

Türk Hukuk Bibliyografyası’nın 1727-1928 yıllarına ait eserleri içeren sayısı ise, Prof. Dr. Yaşar KARAYALÇIN ve Prof. Dr. Ahmet MUMCU tarafından, 1972 yılında yayınlanmıştır.

Prof. Dr. KARAYALÇIN, 47 yıllık çalışmasıyla, bibliyografya işine en çok emek veren hocalarımızın başında gelmektedir. 1955-2002 yılları arasında yayınlanmış “Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası” adlı külliyatta, 1928-1999 yıllarına ait eserler taranmıştır.

Gerek Türk Hukuk Bibliyografyası ve gerekse Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası’nın hazırlanmasında, Türkiye Bibliyografyası ve Türkiye Makaleler Bibliyografyası gibi, Milli Kütüphane tarafından yayınlanan bibliyografyalardan yararlanılmıştır. Hatta hukuk bibliyograflarının yayınındaki gecikmeler, başka şeyler yanında, bu genel bibliyografyaların yayınlanmasındaki gecikmeye bağlanmaktadır. Bunun yanı sıra, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Milli Kütüphane ve TBMM’de kütüphane çalışması da yapılmıştır. Prof. Dr. KARAYALÇIN külliyatı, daha dar kapsamlı olmasına karşılık, daha zengin bir içeriğe sahiptir. Ayrıca, Türk Hukuk Bibliyografyası’na nazaran, ilgili yıllara ait eserleri daha önceki tarihlerde taradığı, görülmektedir. Prof. Dr. YILMAZ ve Av. ÇAĞLAR külliyatı ise, konu açısından daha kapsamlı bir eserdir.

Türk Hukuk Bibliyografyası (eski sayıları ile beraber), İstanbul Üniversitesi, Adalet Bakanlığı, Ankara Barosu, Türk Hukuk Kurumu gibi kuruluşlarca bastırılmıştır. Sınırlı sayıda basıldığı anlaşılan bu külliyatın tam mevcudu, sadece köklü kütüphanelerde mevcuttur. Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası ise, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından bastırılmış olup, halen kitapçılardan edinilebilmesi mümkündür.

Prof. Dr. KARAYALÇIN’ın “Bir Görevi Devrederken” başlıklı yazısında; bir hukuk bibliyografyasının 1928 yılından itibaren ve elektronik ortamda yayınlanması gerektiği, bu işin sahibinin belli olması gerektiği, en uygun organizasyonun ya Türkiye Adalet Akademisi ya da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde kurulacak Türk Hukuk Bibliyografyası Merkezi olduğu, bu organizasyonun çalışmalarını destekleyecek bir kurumsal sponsorun şart olduğu, ifade edilmiştir (Yaşar KARAYALÇIN / Aynur YONGALIK, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası, (1998-1999), Ankara, 2002, s.VI-VIII).

Yıllar itibarıyla hazırlanan hukuk bibliyografyalarının listesi aşağıda verilmiştir:

 

1727-1927

Yaşar KARAYALÇIN / Ahmet MUMCU, Türk Hukuk Bibliyografyası (1727-1928), Ankara, 1972.

1928

Yaşar KARAYALÇIN / Ahmet MUMCU, Türk Hukuk Bibliyografyası (1727-1928), Ankara, 1972.

 

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1928-1942), Ankara, 1998.

 

Yaşar KARAYALÇIN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1928-1955), Ankara, 1956.

1929-1933

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1928-1942), Ankara, 1998.

 

Yaşar KARAYALÇIN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1928-1955), Ankara, 1956.

1934-1939

Ernst E. HIRSCH, Türk Hukuk Neşriyatı Bibliyografyası (1934-1940), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1940, VI/4, s.860-992.

 

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1928-1942), Ankara, 1998.

 

Yaşar KARAYALÇIN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1928-1955), Ankara, 1956.

1940

Ernst E. HIRSCH, Türk Hukuk Neşriyatı Bibliyografyası (1934-1940), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1940, VI/4, s.860-992.

 

Ferit Hakkı SAYMEN, Türk Hukuk Mecmuaları Kroniği (1940-1941), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1942, VIII/1-2, s.314-354.

 

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1928-1942), Ankara, 1998.

 

Yaşar KARAYALÇIN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1928-1955), Ankara, 1956.

1941

Ferit Hakkı SAYMEN, Türk Hukuk Mecmuaları Kroniği (1940-1941), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1942, VIII/1-2, s.314-354.

 

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1928-1942), Ankara, 1998.

 

Yaşar KARAYALÇIN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1928-1955), Ankara, 1956.

1942

Ferit Hakkı SAYMEN, Türk Hukuk Mecmuaları Kroniği (1942), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1943, IX/3-4, s.847-878.

 

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1928-1942), Ankara, 1998.

 

Yaşar KARAYALÇIN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1928-1955), Ankara, 1956.

1943-1944

Ferit Hakkı SAYMEN, Türk Hukuk Kroniği (1943-1944), İstanbul, 1945.

 

Yaşar KARAYALÇIN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1928-1955), Ankara, 1956.

1945

Ferit Hakkı SAYMEN, Türk Hukuk Kroniği (1945), İstanbul, 1946.

 

Yaşar KARAYALÇIN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1928-1955), Ankara, 1956.

1946

Ferit Hakkı SAYMEN, Türk Hukuk Kroniği (1946), İstanbul, 1947.

 

Yaşar KARAYALÇIN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1928-1955), Ankara, 1956.

1947

Ferit Hakkı SAYMEN, Türk Hukuk Kroniği (1947), İstanbul, 1948.

 

Yaşar KARAYALÇIN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1928-1955), Ankara, 1956.

1948-1949

Ferit Hakkı SAYMEN / Halid Kemal ELBİR / İsmet Gülümser SUNGURBEY, Türk Hukuk Kroniği (1948-1949), İstanbul, 1951.

 

Yaşar KARAYALÇIN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1928-1955), Ankara, 1956.

1950

Ferit Hakkı SAYMEN / Kemal OĞUZMAN / Kenan TUNÇOMAĞ, Türk Hukuk Kroniği (1950), İstanbul, 1952.

 

Yaşar KARAYALÇIN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1928-1955), Ankara, 1956.

1951-1952

Ferit Hakkı SAYMEN / Kemal OĞUZMAN / Kenan TUNÇOMAĞ / Server TANİLLİ / Aydın AYBAY, Türk Hukuk Kroniği (1951-1952), İstanbul, 1954.

 

Yaşar KARAYALÇIN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1928-1955), Ankara, 1956.

1953-1954

Ferit Hakkı SAYMEN / Server TANİLLİ / Necip KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Türk Hukuk Kroniği (1953-1954), İstanbul, 1956.

 

Yaşar KARAYALÇIN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1928-1955), Ankara, 1956.

1955

Ferit Hakkı SAYMEN / Server TANİLLİ, Türk Hukuk Kroniği (1955-1958), İstanbul, 1960.

 

Yaşar KARAYALÇIN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1928-1955), Ankara, 1956.

1956-1958

Ferit Hakkı SAYMEN / Server TANİLLİ, Türk Hukuk Kroniği (1955-1958), İstanbul, 1960.

 

Yaşar KARAYALÇIN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1956-1960), Ankara, 1962.

1959

Server TANİLLİ / Rona AYBAY, Türk Hukuk Bibliyografyası (1959), İstanbul, 1967.

 

Yaşar KARAYALÇIN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1956-1960), Ankara, 1962.

1960

Server TANİLLİ / Rona AYBAY, Türk Hukuk Bibliyografyası (1960-1962), İstanbul, 1967.

 

Yaşar KARAYALÇIN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1956-1960), Ankara, 1962.

1961

Server TANİLLİ / Rona AYBAY, Türk Hukuk Bibliyografyası (1960-1962), İstanbul, 1967.

 

Yaşar KARAYALÇIN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1961), Ankara, 1963.

1962

Server TANİLLİ / Rona AYBAY, Türk Hukuk Bibliyografyası (1960-1962), İstanbul, 1967.

 

Yaşar KARAYALÇIN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1962), Ankara, 1966.

1963

Teoman AKÜNAL / Köksal BAYRAKTAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1963-1965), İstanbul, 1970.

 

Yaşar KARAYALÇIN / Nurkut İNAN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1963), Ankara, 1966.

1964

Teoman AKÜNAL / Köksal BAYRAKTAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1963-1965), İstanbul, 1970.

 

Yaşar KARAYALÇIN / Nurkut İNAN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1964), Ankara, 1967.

1965

Teoman AKÜNAL / Köksal BAYRAKTAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1963-1965), İstanbul, 1970.

 

Yaşar KARAYALÇIN / Nurkut İNAN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1965), Ankara, 1969.

1966-1967

Erdener YURTCAN, Türk Hukuk Bibliyografyası (1966-1968), İstanbul, 1971.

 

Yaşar KARAYALÇIN / Nurkut İNAN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1966-1967), Ankara, 1971.

1968

Erdener YURTCAN, Türk Hukuk Bibliyografyası (1966-1968), İstanbul, 1971.

 

Yaşar KARAYALÇIN / Nurkut İNAN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1968-1970), Ankara, 1971.

1969

Teoman AKÜNAL / Köksal BAYRAKTAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1969-1970), İstanbul, 1975.

 

Yaşar KARAYALÇIN / Nurkut İNAN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1968-1970), Ankara, 1971.

1970

Teoman AKÜNAL / Köksal BAYRAKTAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1969-1970), İstanbul, 1975.

 

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1970-1974), Ankara, 1981.

 

Yaşar KARAYALÇIN / Nurkut İNAN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1968-1970), Ankara, 1971.

1971-1972

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1970-1974), Ankara, 1981.

 

Yaşar KARAYALÇIN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1971-1972), Ankara, 1973.

1973-1974

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1970-1974), Ankara, 1981.

 

Yaşar KARAYALÇIN / Ali Necip ORTAN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası  (1973-1974), Ankara, 1976.

1975

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1975-1979), Ankara, 1981.

 

Yaşar KARAYALÇIN / Bedri İlhan TÜZÜN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1975), Ankara, 1977.

1976-1977

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1975-1979), Ankara, 1981.

 

Yaşar KARAYALÇIN / Ali Necip ORTAN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1976-1977), Ankara, 1978.

1978-1979

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1975-1979), Ankara, 1981.

 

Yaşar KARAYALÇIN / Nermin BERKİ, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1978-1979), Ankara, 1980.

1980-1981

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1980-1984), Ankara, 1999.

 

Yaşar KARAYALÇIN / Ali Necip ORTAN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1980-1981), Ankara, 1984.

1982-1983

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1980-1984), Ankara, 1999.

 

Yaşar KARAYALÇIN / Ali Necip ORTAN, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1982-1983), Ankara, 1984.

1984

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1980-1984), Ankara, 1999.

 

Yaşar KARAYALÇIN / Ayhan M. MENEKŞE, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1984), Ankara, 1985.

1985

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1985-1989), Ankara, 1999.

 

Yaşar KARAYALÇIN / Ayhan M. MENEKŞE, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1985), Ankara, 1987.

1986-1987

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1985-1989), Ankara, 1999.

 

Yaşar KARAYALÇIN / Haluk KONURALP, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1986-1987), Ankara, 1990.

1988

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1985-1989), Ankara, 1999.

 

Yaşar KARAYALÇIN / Haluk KONURALP, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1988), Ankara, 1992.

1989

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1985-1989), Ankara, 1999.

 

Yaşar KARAYALÇIN / Haluk KONURALP, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1989-1990), Ankara, 1992.

1990

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1990-1993), Ankara, 2000.

 

Yaşar KARAYALÇIN / Haluk KONURALP, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1989-1990), Ankara, 1992.

1991-1992

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1990-1993), Ankara, 2000.

 

Yaşar KARAYALÇIN / Aynur YONGALIK, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1991-1992), Ankara, 1994.

1993

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1990-1993), Ankara, 2000.

 

Yaşar KARAYALÇIN / Haluk KONURALP, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1993-1994), Ankara, 1996.

1994

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1994-1995), Ankara, 2000.

 

Yaşar KARAYALÇIN / Haluk KONURALP, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1993-1994), Ankara, 1996.

1995

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1994-1995), Ankara, 2000.

 

Yaşar KARAYALÇIN / Aynur YONGALIK, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1995), Ankara, 1997.

1996-1997

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1996-2000), Ankara, 2004.

 

Yaşar KARAYALÇIN / Aynur YONGALIK, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1996-1997), Ankara, 1999.

1998-1999

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1996-2000), Ankara, 2004.

 

Yaşar KARAYALÇIN / Aynur YONGALIK, Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1998-1999), Ankara, 2002.

2000

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (1996-2000), Ankara, 2004.

2001

Ejder YILMAZ / Tacar ÇAĞLAR, Türk Hukuk Bibliyografyası (2001), Ankara, 2007.

 

Başa dön